کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری اس فور ماتیک

کولر گازی 18000 گری اس فور ماتیک

  • دارای موتور T1
  • رنگ بدنه سفید
  • دارای گاز مبرد R410
  • ظرفیت سرمایش 17500
  • ظرفیت گرمایش 19200
  • مجهزبه فیلتر غبار گیری
  • مجهز به کمپرسور روتاری
  • دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی